Strona główna


R E G U L A M I N

VII MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN

RADOM – 2019

PATRONAT HONOROWY

·    Prezes ZNP Sławomir Broniarz

       ·    Prezydent Radomia Radosław Witkowski        

1. Cel:

·         Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

·         Popularyzacja piłki siatkowej plażowej

·         Integracja i wymiana doświadczeń w zespołach pracowników oświaty

2. Termin i miejsce:

 1 czerwca 2019  Radom

           Zawody zostaną rozegrane na obiektach PSP nr 30  w Radomiu ul. Piastowska 17

           od godz. 8:00-8:30   Potwierdzenie udziału w zawodach

              9:00            Uroczyste otwarcie zawodów

              9:30            Rozpoczęcie turnieju

                      18:30            Uroczyste zakończenie (wręczenie nagród,  dyplomów, kolacja)

      3. Organizatorzy:

        1. Zarząd Główny  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

        2. Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego  w  Warszawie

        3. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomiu

      4. Sponsorzy:

·         Związek Nauczycielstwa Polskiego

     5. Patronat medialny

            ·         Zebrra TV, Gazeta Wyborcza

     6. Uczestnictwo:

1.      Organizator nie dopuszcza możliwości łączenia  się w jedną drużynę zawodników z różnych oddziałów.

2.      Organizator może dopuścić do udziału w zawodach maksymalnie 2 drużyny z jednego oddziału.

3.   W zawodach prawo startu mają zespoły złożone z pracowników oświaty. 

4.   Każdy zawodnik zobowiązany jest do okazania aktualnej legitymacji nauczycielskiej lub 

      związkowej wraz  z dowodem osobistym.

5.   Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego

      prowadzącego mecz przed rozpoczęciem spotkania.

           6.   Drużyna grająca na boisku składa się z 3 mężczyzn plus jeden rezerwowy.

           7.   Zawodników  I i II ligi obowiązuje karencja 1 roku oraz zawodników, którzy posiadają           aktualną licencję plażową.

           8.   Zgłoszenia na piśmie lub drogą elektroniczną.

           9.   Imienna lista potwierdzona przez delegującą organizację związkową

          10. Drużyny posiadają jednolite stroje sportowe

          11. Każda drużyna biorąca udział w zawodach gra na własną odpowiedzialność ( załącznik nr 1 )

   7.  Prawo  do  wizerunku

Zgłaszając się do turnieju zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i w czasie trwania imprezy oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów (załącznik nr 2).

   8. Koszty uczestnictwa:

Organizator nie pobiera opłat za udział w wyżej wymienionych zawodach.

   9. System rozgrywek:

·         System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn maksymalnie 12 zespołów, decyduje kolejność zgłoszeń.   

·         Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPS.

   10. Nagrody:

·         Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

·         Najlepsze drużyny medale i puchary oraz nagrody rzeczowe (miejsca I - III).

·         Specjalne wyróżnienie dla MVP turnieju.

   11. Postanowienia końcowe:

·         Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na obiekcie.

·         Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostateczną interpretacje regulaminu.

·         W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

·         Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

·         Organizator turnieju zapewnia obsadę sędziowską.

·         Możliwość zabezpieczenia noclegu: Bursa szkolna nr 1 ul T. Kościuszki 5 2-00 Radom  

Tel 48 362 23 68

·      Nocleg 35 zł od osoby/doba z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2 i 3 osobowe. 

   12. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia drużyn do dnia  20 maja 2019 r  na adres ZNP w Radomiu

   tel. 48 363-17-47 , 667647128  lub e- mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

   KIEROWNIK ZAWODÓW: Marcin Stala 535005943

                                                       Grzegorz Przygodzki 606834618


 

 

Wszystkim wspaniałym Kobietom w dniu ich święta

życzenia miłości, serdeczności ludzi, radości dnia codziennego,

a przede wszystkim spokoju zawodowego,

w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Radomiu życzy

 prezes Tomasz Korczak

 Komunikat 1/2019

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 16 stycznia 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie wystąpienia do szkół i placówek objętych działaniem Oddziału ZNP z żądaniami pracowniczymi. Domagamy się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Niespełnienie żądań pracowniczych we wskazanym terminie - 5 dni od ich przekazania - będzie równoznaczne z wejściem w spór zbiorowy z poszczególnymi pracodawcami od dnia wystąpienia z żądaniem.


   Uchwała w sprawie przekazania uprawnień międzyzakładowej organizacji związkowej Zarządom Ognisk ZNP

w Radomiu:

uchwała

         

uchwała