Strona główna 

 

Wszystkim wspaniałym Kobietom w dniu ich święta

życzenia miłości, serdeczności ludzi, radości dnia codziennego,

a przede wszystkim spokoju zawodowego,

w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Radomiu życzy

 prezes Tomasz Korczak

 Komunikat 1/2019

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 16 stycznia 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie wystąpienia do szkół i placówek objętych działaniem Oddziału ZNP z żądaniami pracowniczymi. Domagamy się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Niespełnienie żądań pracowniczych we wskazanym terminie - 5 dni od ich przekazania - będzie równoznaczne z wejściem w spór zbiorowy z poszczególnymi pracodawcami od dnia wystąpienia z żądaniem.


   Uchwała w sprawie przekazania uprawnień międzyzakładowej organizacji związkowej Zarządom Ognisk ZNP

w Radomiu:

uchwała

         

uchwała